Maaskades verbeterd

Het waterschap Roer en Overmaas begint deze maand met het uitvoeren van diverse verbeteringen aan de kades langs de Maas. Inspecties van de kades tijdens en na de hoogwaterperiodes van eind 2002 en januari 2003 bracht de zwakke punten aan het licht. Het gaat onder meer om een verzakte Maaskade in Stein die in de winter door het hoge water ernstig is ondermijnd. Verder om een kademuur in Borgharen, en om de aanleg van een kade in Maastricht. Er is volgens het waterschap geen relatie tussen deze verbeteringen en de recente droogteperiode.