`Kort bijslag bij vandalisme van kind'

Minister Donner (Justitie) overweegt om ouders van kinderen die zich schuldig maken aan vandalisme te korten op de kinderbijslag. In eerste instantie denkt hij aan ouders die niet meewerken aan het zogenaamde justitietraject van hun kind.

Dat zei de CDA-bewindsman gisteren in een overleg met de Tweede Kamer over de snel stijgende jeugdcriminaliteit, met name onder allochtone jongeren. Donner was het met Cörüz (CDA) eens dat de kosten van vandalisme niet eenzijdig op de samenleving kunnen worden verhaald. Maar hij wilde niet zover gaan om het Burgerlijk Wetboek te wijzigen. Daarin staat dat kinderen vanaf 15 jaar zelf aansprakelijk zijn voor hun daden en vanaf 14 jaar voor de schade die ze aanrichten. Het CDA wil dat optrekken tot achttien jaar, zodat ouders zich weer meer verantwoordelijk gaan voelen voor hun kinderen.

De regering trekt vanaf 2006 120 miljoen euro per jaar uit voor de aanpak van de jeugdcriminaliteit en voor jeugdige en volwassen 'veelplegers'. Het actieplan voorziet in meer preventie, gerichte opsporing en meer samenwerking tussen politie, justitie en jeugdzorg.

D66, GroenLinks, SP, PvdA en SGP eisten gisteren dat de minister van Justitie nauwer gaat samenwerken met zijn collega's van jeugdbeleid (staatssecretaris Ross), Binnenlandse Zaken, Onderwijs en Sociale Zaken. Ze vrezen dat als de aanpak niet al begint op scholen (het aantal spijbelaars stijgt even hard als het aantal jeugdige delinquenten) jeugdcriminaliteit steeds moeilijker te bestrijden valt.

Donner weigerde die coördinerende rol te vervullen. Elke betrokken minister moet op zijn eigen beleidsterrein zelf oog hebben voor het terugdringen van de jeugdcriminaliteit, aldus de minister van Justitie.