Kabinet: koppeling eerder laten vallen

Minister De Geus (Sociale Zaken) bereidt een ontkoppeling tussen lonen en uitkeringen voor. Het kabinet wil de regel om de uitkeringen te laten meestijgen met de lonen strenger maken.

Een woordvoerder van De Geus bevestigde vanmorgen dat met dit nieuwe criterium, een drempel van 70 uitkeringsgerechtigden tegenover 100 werkenden, per 1 januari ontkoppeling mogelijk is, omdat voor volgend jaar wordt verwacht dat er 72,5 niet-werkenden tegenover 100 werkenden staan. Nu ligt de wettelijke drempel waarbij ontkoppeld mag worden op 82,6.

De CDA-bewindsman heeft het afgelopen jaar herhaaldelijk gezegd dat hij zijn positie als minister verbindt aan de koppeling tussen lonen en uitkeringen als ,,fatsoensnorm'' voor solidariteit tussen werkenden en niet-werkenden. In de verkiezingscampagne dit voorjaar zei hij: ,,De koppeling tussen lonen en uitkeringen ligt voor mij heel principieel. Ik vind voor mezelf dat ik geen verantwoordelijkheid kan dragen in een kabinet als daar aan de koppeling gerommeld zou worden, dus dat doe ik niet.''

Gisteren onderstreepte de minister dat hij zich houdt aan het regeerakkoord. Daarin staat dat het kabinet de uitkeringen gekoppeld zal laten aan de lonen in de collectieve sector, die volgens het kabinet niet mogen stijgen. Voor de koppeling met de lonen in de markt zijn volgens De Geus de sociale partners verantwoordelijk. Zij moeten de lonen laag houden.

In de ogen van De Geus is de kabinetsafspraak voldoende om de solidariteit tussen werkenden en niet-werkenden overeind te houden. Het huidige getal van 82,6 niet-werkenden tegen honderd werkenden is volgens De Geus te hoog. ,,,Als je nu naar de actualiteit kijkt, dan slaat dat helemaal nergens meer op.''

Het kabinetsvoornemen lekte gisteren uit na overleg van De Geus met de vakbonden. FNV-bestuurder Jongerius maakte het plan bekend, tot verbazing van de andere aanwezigen, omdat hier niet over gesproken was. 's Avonds bevestigde De Geus de voornemens. De SP heeft voor volgende week een spoeddebat aangevraagd in de Tweede Kamer. Volgens Kamerlid Van Gent (GroenLinks) kan De Geus gezien zijn uitspraken in het verleden niet anders dan aftreden. D66 steunt de plannen van De Geus. VVD was al voor een eventuele ontkoppeling. Het CDA wilde vanochtend niet reageren. CNV en FNV reageren scherp afwijzend. CNV-voorzitter Terpstra dreigt het overleg met het kabinet af te breken als het ,,vasthoudt aan dit soort uitgangspunten''.

POLARISATIE: pagina 2

HOOFDARTIKEL: pagina 7