Herkeuring voor alle WAO'ers

De huidige arbeidsongeschikten zullen vanaf medio volgend jaar herkeurd worden volgens nieuwe, strengere criteria. Wie dan arbeidsgeschikt wordt verklaard, verliest niet meteen zijn WAO-uitkering.

Minister De Geus (Sociale Zaken) zou dit vandaag voorstellen aan de ministerraad, maar de bespreking van de WAO is wegens tijdgebrek doorgeschoven naar volgende week. Dit bevestigden vanochtend bronnen rond het kabinet.

De grens van 45 jaar zal bij de herkeuringen niet meer zo hard worden toegepast als eerder bekend is gemaakt. Ook oudere WAO'ers zullen volgens de strengere criteria worden herkeurd. Wel is het de bedoeling om jongeren het eerst aan de beurt te laten komen omdat zij de meeste kans hebben op de arbeidsmarkt. De strengere criteria worden vastgelegd in een nieuwe zogeheten schattingsbesluit dat vanaf 1 juli 2004 van kracht wordt. Dit schattingsbesluit moet ,,een realistischer beeld geven van de arbeidsmarkt''. De te herkeuren WAO'ers zullen dan voor meer functies in aanmerking komen en dus eerder arbeidsgeschikt worden geacht.

De bedoeling is dat vanaf 1 januari 2006 het nieuwe WAO-stelsel van kracht wordt. Daar gaan dan ook geleidelijk de huidige WAO'ers onder vallen. Vanaf het moment dat van de huidige WAO'ers individueel wordt vastgesteld wat hun rechten zijn, krijgen zij nog vijf jaar de tijd om zich hierop in te stellen en verandert er nog niets met hun uitkering. Zo zal het nog tussen de vijf en tien jaar gaan duren voordat iedereen onder het nieuwe regime valt. Het nieuwe stelsel wordt voor een belangrijk deel gebaseerd op het advies van de Sociaal-Economische Raad. Alleen langdurig arbeidsongeschikten krijgen dan nog een WAO-uitkering. Een verhoging van deze uitkering van 70 naar 75 procent van het laatst verdiende loon wil het kabinet alleen invoeren als in het eerste jaar de WAO-instroom met 40 procent is gedaald.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikten zonder werk zullen terugvallen op WW en later op een bijstandsuitkering. Hierbij wil De Geus de partnertoets laten gelden, wat inhoudt dat als de partner een inkomen heeft, de uitkering wordt beperkt of geheel ingehouden.