Groot tekort aan technisch personeel

Binnen drie jaar is het tekort aan kenniswerkers in Nederland opgelopen tot 120.000. Dat blijkt uit een nota die is opgesteld door de ministeries van Economische Zaken, Onderwijs en Sociale Zaken.

In de nota stellen de ministeries dat het groeiende tekort schadelijk is voor de internationale concurrentiepositie van Nederland. Omdat bedrijven in Nederland steeds moeilijker aan het benodigd aantal kenniswerkers komen, zullen ze hun werkzaamheden naar het buitenland verplaatsen. Kenniswerkers zijn mensen met een technische scholing of een andere bèta-opleiding. Nederland zal door het gebrek aan deze mensen niet kunnen voldoen aan de zogeheten Lissabon-doelstelling. Die gaat ervan uit dat elk EU-land in 2010 zijn uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling (r&d) op tenminste 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) heeft gebracht. De r&d-uitgaven van Nederland bedragen nu zo'n 2 procent van het bbp. Om de Lissabon-doelstelling te bereiken zijn 30.000 extra onderzoekers nodig, bovenop de 105.000 die er nu zijn.

Bij de berekening gaan de ministeries ervan uit dat de vraag naar hoger opgeleiden zal blijven toenemen, omdat er internationaal steeds meer gehandeld wordt in producten die veel kennis vereisen. Daarnaast neemt het aanbod van deze mensen in Nederland af, met name technici en mensen met een `harde' bèta-opleiding – wiskunde, informatica, natuurkunde, scheikunde. Ook is er een onderbenutting van hoger opgeleiden. Bijna een miljoen mensen met een hbo- of wo-opleiding werken onder hun niveau of helemaal niet.

Volgens de ministeries moet het bèta en technisch onderwijs aantrekkelijker gemaakt worden. Zo zouden universiteiten het vijfde studiejaar van technische en harde bèta-studies kunnen vergoeden. De Onderwijsraad, het hoogste onderwijsadviesorgaan van de regering, deed eerder deze week al een dergelijk voorstel. Daarnaast zouden universiteiten en hogescholen meer opleidingen in samenwerking met bedrijven kunnen aanbieden.

Volgens de nota moet tevens het negatieve beeld van technici en wetenschappers veranderen. ,,Zorg dat wetenschappers en technisch opgeleiden Beroemde Nederlanders worden'', zo vermeldt de nota.

Vanmiddag is in Den Haag het Innovatieplatform officieel geïnstalleerd. Het platform, waarvan minister-president Balkenende voorzitter is, moet innovatie in Nederland gaan stimuleren.