GESCHIEDENIS

Emmanuel le Roy Ladurie: De eeuw van de familie Platter 1559-1599. (deel II). Bert Bakker. November

Tweede deel van de kroniek over de Zwitserse familie Platter waarvan de vader Thomas zich opwerkte van schaapherder tot een vermaarde humanist in Bazel.

Ulbe Bosma en Remco Raben: De oude Indische wereld, 1500-1920.

Bert Bakker. September

Geschiedenis van de Nederlandse `koloniale' samenlevingen in Azië. Talloze families worden gevolgd.

Hans Meijer: In Indië geworteld. De twintigste eeuw. Bert Bakker. November

Laatste deel in de reeks `De geschiedenis van Indische Nederlanders'. Hierin worden de `blijvers' behandeld, de Indische Nederlanders en de Indo-Europeanen.

Casper Schuuring: Abdulgani. 70 jaar nationalist van het eerste uur.

Walburg Pers. Oktober

Roeslan Abdulgani was actief tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd, werd topbambtenaar, minister, vice-premier en VN-ambassadeur. In dit boek blikt hij terug op zijn actieve leven.

Wouter Schouten: De Oost-Indische voyagie. Hertaald door Michael Breet. Walburg Pers. November

Dit uitgebreide verslag van een reis naar en in Azië, voor het eerst verschenen in 1676, werd onmiddellijk een bestseller, ook in het buitenland. Het munt uit door Schoutens opmerkingsgave, humor en literaire stijl.

Theo Toebosch: Grondwerk. 200 jaar archeologie in Nederland. SUN. Oktober

Aan de hand van twaalf opgravingen wordt de geschiedenis van de archeologie in Nederland belicht.

Béla Zsolt: Negen koffers.

Meulenhoff. Oktober

Bittere oorlogsherinneringen van de Hongaar Zsolt over zijn verblijf in het getto van Boedapest, in verschillende werkkampen en zijn vlucht naar Zwitserland.

Erik Somers en René Kok (red.): Jewish Displaced Persons Camp Bergen-Belsen 1945-1951. The unique photo album of Zippy Orlin.

Waanders. November

Uit 1100 niet eerder gepubliceerde opnamen van het voormalige concentratiekamp Bergen-Belsen wordt het naoorlogse dagelijks leven gereconstrueerd van met name kinderen, in afwachting van hun reis naar Palestina.

Emilie Fijnje-Luzac: Myne beslommerde boedel. Brieven in ballingschap 1787-1788. Vantilt. Oktober

Verjaagd door de Orangisten leefde het patriotse echtpaar Fijnje in ballingschap in Antwerpen, Brussel en Noord-Frankrijk. Emilie schreef vele aangrijpende brieven over haar dagelijkse problemen.