Gerrie Hondius schaamt zich nooit meer

De carrière van striptekenaar Gerrie Hondius kende een vliegende start: een maandelijkse strip in Opzij (Ansje Tweedehansje), veel lof en aandacht voor haar autobiografische debuut Als je je niks verbeeldt dan ben je niks, en een werkbeurs van het Fonds voor beeldende kunst. Hondius lijkt een zondagskind, maar wie haar eerste boek heeft gelezen weet wel beter, want daarin vertelt ze openhartig over een traumatische verkrachting. In de opvolger Pindakaas komt ze daar kort op terug. Het zit haar ouders dwars dat ze alles `zomaar aan de grote klok heeft gehangen'. Na lang aarzelen gaat Hondius toch het gesprek met haar moeder aan. Ze beëindigt de discussie kordaat: `Ik heb besloten dat ik me nergens meer voor schaam!' Een goed motto voor iemand die zich volledig richt op het onder striptekenaars populaire autobiografische genre.

Een lange episode in Pindakaas is Hondius' bezoek aan de tekenaar Jim Woodring in Amerika. Dat resulteert in een korte wisselstrip waarin Woodring enkele plaatjes tekent. Wanneer Hondius probeert een paar fictieverhalen te schrijven, kan ze geen slot verzinnen. Ze maakt zich er gemakkelijk vanaf door te eindigen met de flauwe clou dat ze er geen einde aan kan breien.

Dat Hondius niet zit vastgebakken aan haar eigen belevenissen blijkt uit een sterke persiflage op Oprah Winfrey. Met een draaiende camera wil Oprah alles weten over het verkrachtingsverhaal `dat zoveel lezers heeft geraakt'. De bitse dialogen tijdens de commercial breaks tonen echter een heel andere Oprah, die kwaad is dat de verkrachter een zwarte man is. En `Dr. Phil' is buiten beeld helemaal niet zo aardig en begrijpend. Gerrie Hondius maakt nog veel meer mee in Pindakaas. En ook als ze dat niet doet, weet ze toch goed de schijn op te houden van een interessant leven.

Gerrie Hondius: Pindakaas. Oog & Blik, 144 blz. €11,95

    • Gerard Zeegers