Eerste woordenboek Nederlands voor anderstaligen

Een arbodienst is ,,een dienst die zorgt dat werknemers goed en veilig kunnen werken''. Botvangen is ,,`nee' als antwoord horen terwijl je `ja' wilt horen'' en feminisme is ,,een beweging die probeert mannen en vrouwen dezelfde rechten en plichten te geven''. Aldus het Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal NT2 dat gisteren in Amsterdam is gepresenteerd.

Het leerwoordenboek van Van Dale – met zo'n 14.500 trefwoorden, 800 pagina's en 650 illustraties – is het eerste woordenboek dat speciaal is bestemd voor buitenlanders die Nederlands leren. Bij de omschrijvingen en voorbeeldzinnen (bijvoorbeeld ,,veel producten worden in het buitenland gemaakt, omdat arbeid daar goedkoper is'') is gebruikgemaakt van een basiswoordenschat van in totaal tweeduizend woorden.

Voor ieder trefwoord staat het lidwoord (`DE woonvergunning'), want daar hebben veel anderstaligen moeite mee. Verder zijn er kadertjes en korte encyclopedische toevoegingen opgenomen over de Nederlandse gewoonten en cultuur. Zo staat bij boterham niet alleen een tekening van een brood met twee boterhammen ervoor, maar ook: ,,In Nederland en België eet men vooral boterhammen, soms zelfs twee op elkaar. In veel andere landen eet men losse broodjes, of breekt men een stuk brood af.'' Bij Sinterklaas heet het dat: ,,Kinderen geloven dat Sinterklaas in december over de daken rijdt om kinderen cadeaus te geven.'' Bij het woordenboek, dat is samengesteld door Marja Verburg en Ruud Stumpel, zit een cd waarop de uitspraak van alle trefwoorden te beluisteren is. Overigens worden anderstaligen ook op internet mogelijkheden aangeboden om Nederlands te leren. Zo kun je op www.nederlandsalstweedetaal.nl bijvoorbeeld chatten met anderen die Nederlands leren en (een keer per week) met een docente Nederlands.

    • Ewoud Sanders