Burgers vaker slachtoffer van misdrijf

Nederlanders zijn vorig jaar ruim vijf miljoen keer het slachtoffer geweest van veelvoorkomende criminaliteit als diefstal, vernieling en geweld. Dat is een stijging van 11 procent ten opzichte van 2001.

Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal door de politie geregistreerde misdrijven in 2002 kwam uit op ruim 1,4 miljoen, een stijging van 5 procent in vergelijking met het jaar daarvoor. Het CBS geeft aan dat ongeveer een derde van de gevallen bij de politie wordt gemeld. De politie wist vorig jaar ook meer misdrijven op te lossen dan in het jaar 2001. Het aantal opgehelderde misdrijven steeg met 39.000, waarmee het ophelderingspercentage uitkomt op 17,8 procent.

Het merendeel van de veelvoorkomende criminaliteit bestaat uit diefstal en vernieling, beide circa 1,9 miljoen delicten. Een stijging van respectievelijk 12 en 16 procent. Geweldsdelicten kwamen in 2002 ruim een miljoen keer voor. De statistieken van het CBS zijn tot stand gekomen door een jaarlijkse steekproef onder 10.000 mensen en gegevens uit politiesystemen.

De uitkomsten van het statistisch bureau in Voorburg staan haaks op de resultaten van de Politiemonitor Bevolking van begin juli dit jaar. Uit dit tweejaarlijkse enquêteonderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken bleek dat het aantal Nederlanders dat in de onderzochte periode slachtoffer was geweest van een delict, juist was afgenomen. Ook het aantal fietsendiefstallen, vernielingen, inbraken en pogingen daartoe daalde eveneens in dit onderzoek.