Balkons staan op instorten

Een nog onbekend aantal achterbalkons van 222 portiekflats aan de Jan Verfailleweg en de Meidoornstraat in Den Helder dreigt in te storten. De Woningstichting Den Helder, die dat vandaag heeft bekendgemaakt, heeft de betrokken bewoners met klem geadviseerd het achterbalkon voorlopig niet te gebruiken.

Verder onderzoek moet nog uitwijzen welke maatregelen moeten worden genomen. De verhuurder gaat in afwachting van de resultaten van dat onderzoek de achterbalkons extra ondersteunen met twee zogeheten stalen stempels en een draagbalk.

De Woningstichting Den Helder kwam met haar advies naar aanleiding van een onderzoek van TNO bij negen van de 52 jaar oude balkons. Hieruit bleek dat de betondekking op de hoofdbewapening te groot is.

De woningstichting heeft gemeld dat de kans op instorten niet groot is, behalve bij een volledige belasting van de balkons.