Aandeelhoudersactivisme

In de code van Tabaksblat is een voorname rol ingeruimd voor de aandeelhouders, met name grote beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Op dit moment is in Nederland het aandeelhoudersactivisme gering. Op aandeelhoudersvergaderingen, het belangrijkste moment waarop bestuurders verantwoording moeten afleggen tegenover hun geldschieters, schitteren zij vaak door afwezigheid. Tabaksblat wil van dat gedrag af, maar van verplicht stemmen door grootaandeelhouders zag de commissie af. Tot teleurstelling van critici die vinden dat daarmee de bodem onder de code wegvalt. Toch denkt Tabaksblat dat de institutionele beleggers zich meer zullen manifesteren. ,,In Engeland en Amerika is dat langzaamaan gegroeid. Nu is de helft van de grote beleggers daar heel actief. Dat heeft even tijd nodig.''

Tabaksblat geeft toe dat de code in meer prikkels had kunnen voorzien voor institutionele beleggers. ,,Dat is nu nog een brug te ver. Maar de code is levend, en wordt elk jaar aangepast. In Frankrijk bijvoorbeeld krijgt een aandeelhouder die minstens 3 procent heeft en zijn pakket langer dan een jaar in bezit heeft extra rechten. Dat zouden we in Nederland ook kunnen overwegen. In Spanje krijg je een extra cent dividend uitgekeerd als je actief deelneemt aan de aandeelhoudersvergadering.''

Een specifiek probleem heeft een bankverzekeraar als ING, dat belangenconflicten kan krijgen omdat het bedrijf in veel ondernemingen een aanmerkelijk belang heeft en tegelijkertijd kredietverstrekker is. Tabaksblat kan daar niet mee zitten, en wuift daarom de kritiek weg.

,,Britse en Amerikaanse banken en verzekeraars hakken al veel langer met dit bijltje. Die hebben hun organisatie daarvoor aangepast. Je hoeft in Nederland heus niet het wiel helemaal opnieuw uit te vinden. Dat is in het buitenland al gebeurd.''

ING heeft daar nog even de tijd voor, als het financiële concern op dit punt akkoord gaat met de code. Pas in 2005, als het jaarverslag over 2004 wordt gepubliceerd, moeten ondernemingen zich voor het eerst volledig verantwoorden aan de hand van de code van Tabaksblat.