Wonen boven winkels

Architect Leo Q. Onderwater laat in NRC Handelsblad van 28 augustus weten, dat er iets gedaan moet worden aan de leegstaande etages boven winkels. Er moet overheidsdwang worden uitgeoefend. Alleen zo kunnen particuliere eigenaren en ondernemers worden gedwongen de bestemming `wonen' boven hun winkel te accepteren.

Onderwater zou zijn vakliteratuur beter moeten bestuderen, dan had hij ontdekt dat wat hij voorstelt, in Maastricht al jaren wordt toegepast. Het project `Wonen boven Winkels' heeft ruim 150 woningen opgeleverd en er komen er meer bij. En dat alles in goede samenspraak tussen gemeente, woningstichtingen en particuliere eigenaren. Dwang is dus niet nodig maar wel inzet van alle betrokkenen. En hoe je de problemen oplost kan hij in Maastricht komen bekijken.

    • B. Stroom