Vertrouwen in overheid daalt

De leefsituatie van de Nederlandse bevolking is tussen 1999 en 2002 verbeterd. Toch nam het percentage burgers dat vindt dat de overheid goed functioneert in twee jaar tijd af van 65 naar 35, aldus het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Pagina 3