Van de Leur uit onvrede naar Orlov

Verona van de Leur wordt sinds gisteren getraind door Boris Orlov. Ze heeft definitief gebroken met bondscoach Frank Louter . Haar overstap kan ingrijpende gevolgen hebben voor diens functie.

Eigenlijk had turnster Verona van de Leur (17) een jaar geleden al willen overstappen naar trainer Boris Orlov. Na een goed gesprek met coach Frank Louter kwam ze destijds op haar voornemen terug. Tot een verbetering in de relatie leidde dat evenwel niet, zodat Van de Leur een jaar later besloot de breuk te forceren en na acht jaar een eind te maken aan een sportief succesvolle samenwerking. Gisteren meldde zij zich voor haar eerste training bij de Hazenkamp in Nijmegen.

Haar besluit om te breken met Louter en te vertrekken bij de Zoetermeerse club Pro Patria is derhalve niet in een opwelling genomen, zo vertelde Van de Leur gisteren de pers in het clubgebouw van haar nieuwe vereniging. Volgens de turnster was er al lange tijd sprake van een opeenstapeling van kleine en grote ergernissen, die haar het plezier in turnen hadden ontnomen. De ene keer was het de strenge hand van Louter, de andere keer de kille sfeer in de turnhal, waar geen muziek werd geduld en voor een bezoekje aan het toilet toestemming gevraagd moest worden. Daarnaast verliep te communicatie tussen Van de Leur en Louter allengs moeizamer. De turnster: ,,Frank en ik dachten steeds vaker verschillend over bepaalde zaken. Hij streefde naar perfectie, waar ik vaak met minder tevreden was. Daarnaast heeft hij er moeite mee als turnsters een eigen mening verkondigen.''

Bij Orlov denkt Van de Leur zowel het plezier in turnen te hervinden als terug te kunnen keren op haar oude niveau. Het is van de Russische coach bekend, dat hij een persoonlijke, maar losse aanpak hanteert, met een grote eigen verantwoordelijkheid voor de turnsters. Bij veel adolescente meisjes spreekt die benadering aan, zoals recentelijk is gebleken bij Renske Endel en Suzanne Harmes. Beiden kwamen dankzij Orlov een crisis te boven. Van de Leur hoopt op hetzelfde effect.

Van de Leur vertelde eveneens dat zij haar besluit te vertrekken bij Louter al voor de wereldkampioenschappen in Anaheim had genomen. Zij vond het evenwel niet gepast om kort voor een belangrijk toernooi Louter daar mee te confronteren. Dat de coach haar daar vervolgens passeerde voor de Nederlandse ploeg bevestigt volgens de turnster de juistheid van haar beslissing.

Van de Leur vond het daarna alleen nog moeilijk om Louter in te lichten. Onder hem is zij tenslotte groot geworden. ,,Hoewel hij sterk aandrong om de samenwerking niet te verbreken, heb ik voet bij stuk gehouden. Ik heb gewoon de energie niet meer om bij Frank te blijven. Elke keer als er het afgelopen jaar iets tussen ons voorviel, dacht ik: was ik maar de Hazenkamp gegaan. De chemie was simpelweg verdwenen'', aldus Van de Leur. Na Patricia Timmer en Suzanne Harmes is zij de derde turnster die wegens een slechte relatie met Louter Pro Patria heeft verlaten. Louter was wegens vakantie niet voor een reactie bereikbaar.

Inmiddels doet zich de situatie voor dat gemeten naar de resultaten van de laatste twee jaar de drie beste turnsters van Nederland bij De Hazenkamp zijn verzameld. Dat zou gevolgen kunnen hebben voor de positie van Louter als bondscoach. Het is niet ondenkbaar dat volgend jaar twee pupillen van Orlov zich voor de Olympische Spelen plaatsen. In dat geval heeft Orlov al laten weten als coach mee te gaan. Na het echec van Anaheim wenst hij de begeleiding van zijn turnsters hoe dan ook niet aan een ander over te laten. Mocht Louter volgend jaar nog bondscoach zijn, dan moet hij mogelijk op pad met twee turnsters van een andere club dan de zijne en dient hij in at geval de hem vijandig gezinde Orlov naast zich te dulden. Dit lijkt op voorhand een onwerkbare constructie.

Orlov herhaalde gisteren bij de eerste training van Van de Leur nog eens zijn felle kritiek op Louters optreden bij de wereldkampioenschappen. ,,Voor mij was het een normale reactie'', zei Orlov. ,,In Nederland kennen de mensen geen zelfkritiek, zodat ik het als mijn plicht zag iets van de afgang in Anaheim te zeggen. Er heeft zich daar een ramp voltrokken. Niet alleen olympische dromen van turnsters zijn in duigen gevallen, ook hun positie en status zijn aangetast. Als ik er niets van had gezegd, had niemand dit gedaan.''

Van Orlov mag Louter overigens vertrekken als bondscoach. Niet om persoonlijke redenen, maar vooral vanwege de functie. De Rus vindt binnen de Nederlandse verhoudingen een bondscoach overbodig. Orlov ziet meer in de aanstelling van een technisch coördinator. Bij toernooien kunnen de turnsters volgens hem dan door hun eigen coach worden begeleid.

    • Henk Stouwdam