Trichet zal beleid ECB nauwelijks wijzigen

De Europese Centrale Bank zal ook onder het aanstaande presidentschap van Jean-Claude Trichet zijn rentebesluiten uitvoerig blijven toelichten. Maar tot publicatie van de stemming in de raad van bestuur van de ECB, en het openbaarmaken van de notulen, zal niet worden overgegaan.

Dit blijkt uit antwoorden van Trichet, die over enkele maanden aantreedt als opvolger van ECB-president Duisenberg, op vragen van het Europees Parlement. De antwoorden op de vragen die formeel volgende week woensdag worden gesteld in een vergadering van het EP over de benoeming van Trichet, lekten uit via het persbureau Dow Jones.

De Franse bankpresident stelt in zijn antwoorden dat hij zich tijdens zijn termijn bij de ECB zal laten leiden door drie principes: geloofwaardigheid van de ECB, onafhankelijkheid van de centrale bank van politieke druk en realisme. Trichet lijkt zich te scharen achter de manier van werken van zijn voorganger Duisenberg. Hij verzet zich tegen het idee het monetaire beleid te laten leiden door het stellen van een strak `inflatiedoel' op de korte termijn. In plaats daarvan zal de ECB zijn huidige beleid blijven voeren, waarbij het monetaire beleid gericht is op een globaal doel van prijsstabiliteit, dat neerkomt op een inflatie van 2 procent of vlak daarbij.

Trichet toont zich wel gevoelig voor het idee in een vraag van een parlementslid om een regelmatige regionale studie te verrichten naar de euro-economie, zoals de centrale banken in de verenigde Staten doen met het zogenoemde `beige book'. De ECB beschouwt tot nu toe de euro-economie onveranderlijk als één geheel in zijn analyses.

De aanstaande ECB-president blijkt in zijn antwoorden een ferm verdediger van het stabiliteitspact, en stelt dat enkel de ECB-president het woord moet voeren over het monetaire beleid.

Trichet toont zich behoedzaam waar het de toetredende landen tot de Europese Unie betreft, en waarschuwt dat zij niet overhaast de euro in moeten voeren. ,,Het invoeren van de euro is een extreem belangrijke zaak. (..) Het overhaasten van dat proces (..) zonder rigoreuze voorbereidingen zou een vergissing zijn, allereerst voor de betrokken toetredende landen, en ook voor het systeem als geheel.''