Studenten nemen afstand van advies studiefinanciering

De twee studentenorganisaties LSVb en ISO zijn zeer ongelukkig met het voorlopige advies over een nieuw stelsel voor studiefinanciering van de commissie Vermeend. De studenten weigeren hun handtekening te zetten onder het concept-advies, dat vanmiddag door alle partijen getekend zou worden. Volgens de LSVb (Landelijke Studenten Vakbond) heeft de commissie Vermeend geen serieus onderzoek gedaan naar verschillende mogelijkheden voor studiefinanciering. De verkenning wordt teveel gestuurd in de richting van een sociaal leenstelsel. Vanochtend eiste de LSVb dat het leenstelsel uit het advies verdwijnt. Volgens het Interstedelijk Studenten Overleg zijn beleidsvoornemens over collegegelddifferentiatie, topmasters en vraaggestuurd onderwijs ten onrechte opgenomen in het concept-advies. Het ISO wil eerst de eindversie van het advies zien voordat ze akkoord gaat.