Soepeler uitkering voor emigrant

Sociale voorzieningen voor mensen die elders in Europa gaan werken, worden beter op elkaar afgestemd. Daarmee verdwijnt een belangrijk obstakel om een baan te accepteren buiten Nederland. Het Europees parlement heeft gisteren een voorstel goedgekeurd om de sociale voorzieningen van de vijftien lidstaten te coördineren. Naar verwachting zullen ook de ministers uit de EU-landen binnenkort hun handtekening zetten. Werken buiten het eigen land brengt nu nog veel onduidelijkheden met zich mee in de sociale zekerheid.