Multinationals tegen code-Tabaksblat

De conceptcode-Tabaksblat voor goed ondernemingsbestuur bedreigt de concurrentiepositie van internationaal georiënteerde ondernemingen. Dat zeggen acht Nederlandse multinationals in een gisteren verstuurde reactie op de code-Tabaksblat.

De code bevat regels voor de onderlinge machtsverhouding tussen bestuur, commissarissen en aandeelhouders bij Nederlandse beursfondsen. De code moet het vertrouwen in kapitaalmarkten herstellen na boekhoudschandalen als bij Ahold en Enron en de discussie over de topsalarissen van bestuurders. Tot morgen kan iedereen reageren op het voorstel, dat voor het einde van het jaar moet zijn vastgesteld.

Volgens de acht bedrijven (Unilever, DSM, ABN Amro, ING, Philips, Fortis, Shell en Akzo) bevat de code te veel concrete voorschriften. Ook vinden de acht dat veel regels willekeurig gekozen normen zijn die niet voor alle bedrijven kunnen gelden. Bedrijven mogen van de regels afwijken, maar moeten dat in hun jaarverslag uitleggen. Een wetsvoorstel dat bedrijven daartoe verplicht kan stellen is vandaag door de Tweede Kamer aangenomen. Deze verplichting stuit op grote bezwaren. De bedrijven vrezen dat de regels daardoor een meer dwingend karakter zullen krijgen dan door Tabaksblat is bedoeld. ,,Internationale beleggers zullen afgaan op het oordeel van `rating agencies' over de bestuursstructuur. En die gaan afvinken of wij aan de regels voldoen'', zegt een woordvoerder namens de acht bedrijven. Om die reden pleiten de bedrijven ervoor dat zij niet tot uitleg verplicht zijn als aandeelhouders de bestuursstructuur eenmaal hebben goedgekeurd.

Unilever gaat zelfs zover dat het de uitleg in het jaarverslag, die naar alle waarschijnlijkheid verplicht wordt, achterwege wil laten. Het concern wil volgens een woordvoerder maar één keer in het verslag uitleggen waarom het de code niet volgt.

De vrees dat de code als dwingend voorschrift moet worden opgevat, en niet als min of meer vrijblijvende leidraad, is niet ongegrond. De vereniging voor effectenbezitters VEB zei vandaag in een reactie om wetgeving te vragen als bedrijven de code niet `voor 95 procent' zullen naleven.

GEEN PANACEE: pagina 8

POLITIEK: pagina 16