Kamer onderzoekt kosten Betuwelijn

De Tweede Kamer begint binnenkort een eigen onderzoek naar de financiële tegenvallers bij de aanleg van de Betuwelijn. Dit bleek gisteren tijdens een overleg met minister K.Peijs (Verkeer en Waterstaat) over de nieuwe goederenlijn naar Duitsland en de Hogesnelheidslijn-Zuid naar Brussel.

Alle fracties zijn de vele extra uitgaven en financiële tegenvallers bij de twee grote spoorprojecten beu. Eerder plaatste de Algemene Rekenkamer kritische kanttekeningen bij de uitgaven die ook het budgetrecht van de Tweede Kamer zouden aantasten. De commissie voor Verkeer en Waterstaat zal naar verwachting binnen enkele weken de opzet van het (parlementair) onderzoek naar het presidium van de Kamer sturen.

Minister Peijs overviel de fracties gisteren met haar mededeling dat de vijf tunnels in het traject van de Betuwelijn zullen worden voorzien van sprinkler-installaties, die 65 miljoen euro meer kosten dan een zwaar ventilatiesysteem dat even veilig is. Volgens Peijs is het kabinet al ,,tegen zijn zin'' akkoord gegaan met de extra uitgave om slepende bestuurlijke conflicten met betrokken gemeentebesturen te vermijden. De gemeenten hebben de sprinklers namelijk opgenomen in de bouwvergunningen die dateren van eind jaren negentig. Deze overheden zouden ook niet bereid zijn om deze veiligheidsmaatregel weer te wijzigen, zo was Peijs gebleken.

De commissieleden bleken zeer geïrriteerd over deze aankondiging. ,,We kunnen toch niet zoveel extra geld gaan uitgeven alleen maar omdat gemeentebesturen dat willen?'', vroeg CDA-woordvoerder Van Haersma Buma zich af. zijn collega Hofstra (VVD) noemde de voorziening ,,onzinnig'', vooral omdat het om goederen- en niet om passagierstreinen gaat. De woordvoerders willen nu eerst een betere onderbouwing van de minister voor deze extra uitgave. Ze zijn het ook niet eens met de vorig jaar getroffen reservering van rond een miljard euro voor het opvangen van risico's bij de aanleg van de Betuwelijn. ,,De minister zal vooraf de Tweede Kamer moeten informeren als zij van plan is geld uit deze pot te halen'', is het standpunt van de fracties. De minister hield hen voor dat de tegenvallers alleen vertrouwelijk kunnen worden gemeld om prijsopdrijving door de aannemers te voorkomen.