Hoera voor LogicaCMG

De fusie van het Britse Logica met het Nederlandse CMG heeft twee hoeraatjes opgeleverd. Maar komt er ook een derde?

Het eerste hoeraatje kreeg de automatiseerder voor zijn kostenbesparingen. Het concern ligt vóór op schema bij het schrappen van arbeidsplaatsen, en dat heeft de winst beschermd tegen de ergste schade die door de economische inzinking toegebracht had kunnen worden.

In het eerste halfjaar van 2003 is de operationele marge in de kerndivisie weliswaar gedaald naar 6,5 procent, na in het voorgaande halfjaar op 8,1 procent gestaan te hebben. Maar dat is een respectabele prestatie gezien een omzetdaling van 4 procent en een forse druk op de prijzen.

Veel bedrijven zijn door te fuseren in staat geweest te bezuinigen, maar slechts in weinig gevallen bleek de omzet van de nieuwe combinatie omhoog te gaan. Er zijn aanwijzingen dat LogicaCMG wellicht zal toetreden tot dit elitegezelschap. Het concern maakt kans op een deel van een omvangrijke opdracht in de Britse volksgezondheidssector, klaarblijkelijk omdat het nu groot genoeg is om mee te dingen bij dit soort werk. Tegelijkertijd overtreffen de orders van LogicaCMG zijn omzet, wat erop duidt dat het marktaandeel groeit. Dat is reden voor een tweede hoeraatje. Maar die groei heeft een prijs. Het concern moet wellicht grote investeringen plegen als de Britse overheidsopdrachten doorgaan, en dat is zorgwekkend. De fusie van Logica en CMG heeft handenvol geld gekost. De nettoschuld van de combinatie is nu bijna anderhalf maal zo groot als de winst vóór rente, belastingen en afschrijvingen.

Nog meer geld lenen zou de risico's wel erg groot maken in deze delicate tijden. Slechts de Britse overheidssector smijt momenteel met opdrachten. Bij de verliesgevende Franse en Duitse divisies daalt de omzet in een alarmerend tempo. Intussen heeft de concurrentie de van oudsher hoge marges van de Benelux-divisie doen afkalven.

Alles bij elkaar lijkt het concern er beter dan ooit voor te staan om te profiteren van een herstel van de omzet. Maar het moet nog wel bewijzen dat een duurzaam herstel ophanden is. En het blijft kwetsbaar als de verkopen blijven dalen.

Het aandeel LogicaCMG, dat nu tweeëneenhalf maal zoveel waard is als in maart van dit jaar, wordt verhandeld op een niveau van meer dan twintigmaal de verwachte winst over dit jaar. In de koers is het derde hoeraatje al verwerkt, nog vóórdat het bedrijf dat heeft verdiend.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • Mike Monnelly