Boezemkaden

De doorbraak van de boezemkade van Tuindorp-Oostzaan was in de jaren '70 aanleiding tot een grootscheeps onderzoek naar de stabiliteit van de meeste bestaande boezemkaden.

Dit diepgaande onderzoek door middel van boringen en stabiliteitsberekeningen werd in opdracht van de minister van Verkeer en Waterstaat uitgevoerd door de nu nog bestaande Technisch Advies Commissie voor de waterkeringen. Het onderzoek resulteerde in een zeer uitgebreide eindrapportage. Het is daarom verbazend te lezen dat over de samenstelling van de boezemkaden zo weinig bekend is. Geheugenverlies?