`Als jullie het niet oplossen, doen wij 't wel'

Boze LPF-aanhangers konden minister Donner niet vermurwen het onderzoek naar de moord op Fortuyn te heropenen. Donner: ,,Komt u met nieuwe feiten, mevrouw! Feiten!''

,,En nu rustig naar huis, Henk'', zegt de politieagent sussend tegen een van de drie mannen die even daarvoor luid scheldend zijn weggelopen uit een openbaar overleg van de Tweede Kamer over het rapport van de commissie-Van den Haak, over de moord op Fortuyn. ,,Als jullie het niet oplossen, lossen wij het wel op'', hebben de mannen eerder geroepen en op de gang doen ze uitvoerig kond van hun voornemen een aanval te plegen op het gebit van minister Donner (Justitie).

De twee aanwezige agenten houden het gemoedelijk en gaan niet tot aanhouding over. Zoals ook in de zaal, waar drieënhalf uur lang het overleg plaatsvindt, het optreden van commissievoorzitter Noorman-Den Uyl op deëscalatie gericht blijkt. Weliswaar dreigt zij al na het eerste kwartier de publieke tribune te laten ontruimen, wanneer het luidruchtig groepje van ongeveer twintig Fortuyn-fans niet ophoudt met het beschimpen van sprekende Kamerleden (,,Ja, ja!'', ,,Trut''!'', ,,Doofpot!'').

Maar tot ontruimen komt het niet, ook al gaat het beschimpen door. Zelfs niet wanneer kort voor het eind van het overleg Fortuyns broer Marten boos de zaal verlaat en het de resterende Fortuyn-fans te machtig wordt. ,,Hij ligt onder de grond, maar hij krijgt nooit rechtvaardigheid!'', roept een vrouw bijvoorbeeld.

Al deze, voor de Tweede Kamer zeldzame, opwinding geldt de opvatting van minister Donner, die een nieuw onderzoek naar de moord op Fortuyn niet nodig vindt, omdat het rapport van de commissie-Van den Haak reeds op alle vragen antwoord heeft gegeven.

Ook het eerder deze week door Fortuyns partij, de LPF, gepubliceerde `zwartboek' draagt geen nieuwe feiten aan die een nieuw of een vervolgonderzoek zouden rechtvaardigen, betoogt Donner. Op hoge toon verwijt de minister van Justitie LPF-woordvoerder Eerdmans dat de dertig punten uit het zwartboek, die volgens de LPF heropening van het onderzoek naar de moord op Fortuyn zouden rechtvaardigen, alle reeds door de commissie-Van den Haak onderzocht zijn, of anders in december – toen de Kamer op hoofdlijnen over het rapport discussieerde – aan de orde zijn geweest.

Dat Kamerdebat in december eindigde trouwens met het aannemen van een motie – met steun van alle LPF-Kamerleden minus één – waarin instemming met het rapport van de commissie-Van den Haak werd uitgesproken. Donner herinnerde Eerdmans (zelf voorstemmer) daaraan. Dat deden trouwens ook veel sprekers van andere partijen.

In deze sfeer van verwijt en oproer raakt enigszins op de achtergrond dat behalve de LPF ook andere partijen nog wel lacunes zien in het rapport van de commissie-Van den Haak. Halsema (GroenLinks) meent zelfs dat er aanleiding is om de commissie om een `post scriptum' te vragen, maar dat is volgens Donner onmogelijk omdat de commissie al is gedechargeerd. De voornaamste lacune in het rapport is dat de commissie een cruciale ambtenaar van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) niet heeft kunnen horen, wegens ziekte. Maar zo'n gesprek zou niet tot andere inzichten leiden, betoogt Donner.

Na afloop van het overleg laat Eerdmans weten niet overtuigd te zijn. Hij overweegt een motie. De sprekers van de andere partijen, enigszins verbouwereerd na alle opwinding, beraden zich.

Donner blijkt na de vergadering het debat met het publiek niet te schuwen. Een dame die hem blijft uitschelden, roept hij toe: ,,Komt u dan toch met nieuwe feiten, mevrouw! Feiten!''.