Zalm stopt maximaal 55 miljoen in Kliq

Minister Zalm van Financiën zal niet nogmaals geld ter beschikking stellen aan reïntegratiebedrijf Kliq na de huidige herstructurering die de staat 55 miljoen euro kost. In een kamerdebat zei hij vandaag af te zullen treden als de staat nog meer geld aan Kliq ter beschikking zal stellen.

De Tweede Kamer besprak vandaag de herstructurering van het voormalig onderdeel van arbeidsvoorziening. Het bedrijf, dat van 1.450 naar 600 arbeidsplaatsen teruggaat, neemt een deel van de contracten over van `Kliq reïntegratie', de grootste divisie van het huidige Kliq. De kosten van huisvesting en personeel worden teruggebracht en het management wordt vernieuwd.

De staat, enig aandeelhouder van Kliq, zal 30 miljoen euro bijdragen aan de kosten van het sociaal plan, die in totaal 68 mijoen euro bedragen. De overige 38 miljoen euro worden betaald uit de eigen middelen vermogen van Kliq, waaronder een nog niet aangesproken kredietfaciliteit van de overheid van 17 miljoen euro. De staat blijft aandeelhouder: Kliq krijgt 15 miljoen euro aan eigen vermogen. Daarnaast verstrekt de staat Kliq desgewenst een achtergestelde lening van 10 miljoen euro. De totale kosten van de herstructurering zijn voor de staat dus maximaal 55 miljoen euro.

Minister Zalm heeft vertrouwen in de levensvatbaarheid van Kliq:,,Ik kijk er als aandeelhouder naar''. Volgens Zalm is het mogelijk de investering van de staat zakelijk of meer vanuit sociale overwegingen tebeoordelen. In beide gevallen doorstaat het plan de toets der kritiek. ,,Ook volgens het vuige kapitalistische model is dit een verstandige beslissing'', zei Zalm.

Dat vertrouwen ontleent hij voor een deel aan gesprekken met opdrachtgevers (gemeenten en het UWV) waaruit hij ,,enig idee over de verwachte omzet heeft gekregen''. Een belangrijk deel van de reïntegratieopdrachten (mensen aan een nieuwe baan helpen) worden door aanbesteding uitgegeven. Daarnaast heeft een commerciële bank zich bereid verklaard het werkkapitaal te financieren.

Zalm is van plan het belang van de staat in Kliq zo snel mogelijk te verkopen. De belangrijkste potentiële koper is het Belgische uitzendbedrijf Solvus, moederbedrijf van het Nederlandse uitzendbureau Content. Solvus heeft inmiddels al eigen managers bij Kliq gedatacheerd. Volgens Zalm vormt de bijdrage van de staat geen staatssteun, maar zal Financiën de transactie wel melden in Brussel. ,,Alleen de bijdrage aan het sociaal plan is steun. Maar dat wordt over het algemeen wel geaccepteerd.''