Wereldraad wil meer contributie

Nederlandse kerken die zijn aangesloten bij de Wereldraad van Kerken moeten meer contributie gaan betalen. Dit is het gevolg van een herziening van het contributiesysteem, waartoe het algemeen bestuur van de Wereldraad tijdens haar jaarlijkse vergadering heeft besloten.

Grootte en draagkracht van de kerkgenootschappen gaan een grotere rol spelen. In 2006 hoopt de Wereldraad anderhalf maal zoveel contributie binnen te halen. Vorig jaar bedroeg de opbrengst aan contributies zo'n 4,2 miljoen euro. In 2006 moet dat 6,5 miljoen zijn. De Nederlandse kerken hebben het afgelopen jaar samen 71.500 euro betaald.

Meer dan 340 kerken uit ruim honderd landen zijn lid van de raad. In Nederland zijn de meeste grote kerkgenootschappen erbij aangesloten, met uitzondering van de Rooms-katholieke kerk en enkele kleinere kerkgenootschappen. De Nederlandse kerken moeten maximaal 5 procent meer contributie te betalen, zegt ds. Wies Houweling, die namens een groot aantal kerken in Nederland zitting heeft in het bestuur van de Wereldraad.

De nieuwe methode moet `eerlijk en transparant' zijn voor alle leden. Daarnaast moet het meer inkomsten opbrengen voor de Wereldraad. 1 januari 2004 gaat de nieuwe contributieheffing in. Dat jaar geldt ook als overgangsjaar. De kerken moeten een lidmaatschapsbedrag betalen dat is gebaseerd op de grootte van de kerk en het Bruto nationaal product (BNP) van het land waar de kerk is gevestigd. Het aantal gemeenteleden moeten de kerken die lid zijn van de Wereldraad zelf doorgeven. In specifieke gevallen is het mogelijk dat kerken die de contributie niet kunnen betalen, mogen verzoeken om een andere regeling. Kerken die juist meer betalen dan volgens het systeem hoeft, wordt verzocht het oude, hogere bedrag te blijven betalen.

De kerken betalen samen twintig procent van hetinkomen van de Wereldraad. De rest komt van sponsors.

Tijdens de bijeenkomst in Geneve die een week duurde, is voor het eerst een Afrikaanse secretaris-generaal gekozen. Dr. Samuel Kobia uit Kenya (1947) is het nieuwe hoofd van de Wereldraad. Hij volgt dr. Konrad Raiser uit Duitsland per 1 januari 2004 op.