Voorspelbaar college

God de Vader heeft lange haren en een lange baard (maar niet wit), kijkt door een leesbril, draagt een staf, is gehuld in een dekenachtig bedoeïenengewaad en loopt op sandalen. Voorts beschikt Hij over een aanwijsstok en een krijtje waarmee Hij op het groene schoolbord schrijft. De komende zes weken geeft Hij, ten overstaan van een ietwat glazig ogend gehoor, college over ,,die fenomenale verworvenheid van de twintigste eeuw: de in-di-vi-du-ah-li-teit – een woord dat alleen al door zijn lengte onze argwaan zou moeten opwekken.''

Erik van Muiswinkel heeft al eerder voor God gespeeld. In het theaterprogramma Mannen op de maan, dat hij vier jaar geleden samen met Diederik van Vleuten maakte, trad hij opeens – zonder voorafgaande verkleedpartij – naar voren om een monoloogje af te steken. Hij speelde een man die zich beklaagde over het feit dat niemand meer naar hem luistert, dat de mensen tegenwoordig zelf maar wat aanrommelen, en dat ook zijn boek niet meer wordt gelezen. Al snel werd duidelijk dat hier de Almachtige aan het woord was. Maar de stem, met die verongelijkte hoge uithalen, was sprekend die van Willem Oltmans. Ik heb er onbedaarlijk om gelachen.

Geen wonder dat de RVU-serie Beter van niet, die vanavond begint, lang zo leuk niet is. In plaats van die ene geweldig goede grap, die slechts een paar minuten duurde en zodoende ideaal van lengte was, moet Van Muiswinkel nu immers ruim twintig minuten lang de aandacht vasthouden met een quasi-college dat wekelijks aan een ander onderwerp is gewijd. De eerste aflevering gaat over de dubieuze geneugten van de vakantie – een thema dat al eerder in het belachelijke werd getrokken. Veel verrassends kan deze God de Vader er niet aan toevoegen, ondanks de tekstbijdragen van de excellente chagrijncabaretier Jeroen van Merwijk en Glamourland-redacteur Theo Lexmond. Het referaat wordt geïllustreerd en onderstreept door piepkleine filmpjes. Dan knikt Van Muiswinkel instemmend, en zijn aangeplakte baard knikt mee, om vervolgens een nieuwe stelling aan te snijden.

Amusant is het af en toe wel, maar erg scherp is deze start nog niet. Hopelijk komt dat nog.

Beter van niet, RVU, Ned.3, 21.30-21.55u.

    • Henk van Gelder