Tekort in EU nadert grens van 3 procent

Het begrotingstekort van het eurogebied dreigt ,,dichtbij of zelfs boven'' de grens van 3 procent te komen. Dit heeft de woordvoerder van eurocommissaris Pedro Solbes (Monetaire Zaken) gisteren gezegd.

De dreigende overschrijding van de in het Stabiliteitspact vastgelegde grens is het gevolg van de hoge begrotingstekorten in Frankrijk, Duitsland en Italië.

Frankrijk lijkt met een te verwachten begrotingstekort van 4 procent dit jaar ,,uit de rails te lopen'', aldus de woordvoerder. Zodra Frankrijk later deze maand de definitieve begroting heeft gepresenteerd moet de Europese Commissie beslissen over maatregelen tegen dat land. Waarschijnlijk zal eurocommissaris Solbes dit najaar aanbevelingen doen over de manier waarop Frankrijk de begroting in lijn moet brengen met de afspraken van het Stabiliteitspact.

Zulke aanbevelingen worden pas van kracht wanneer de meerderheid van de ministers van Financiën van de EU erachter staat. Spanje en veel kleine landen, waaronder Nederland, willen dat streng opgetreden wordt tegen landen die zich niet aan de normen van het Stabiliteitspact houden. Maar Duitsland heeft een ander belang omdat het zelf ook de grens van 3 procent heeft overschreden. Het Italiaanse begrotingstekort stijgt richting 3 procent. Ook Portugal heeft een stijgend tekort.

Omdat de landen met te hoge begrotingstekorten meer dan 70 procent van de economie van het eurogebied vertegenwoordigen, stevenen de twaalf eurolanden gezamenlijk af op overschrijding van de grens van 3 procent. De Franse premier Raffarin heeft vorige week duidelijk gemaakt weinig onder de indruk te zijn van dreigende maatregelen van de Europese Commissie tegen zijn land. Hij zei dat zijn prioriteit ligt bij het stimuleren van de Franse economie. Frankrijk is daarom in de ogen van eurocommissaris Solbes een groter probleem dan Duitsland, dat maatregelen heeft aangekondigd om het begrotingstekort terug te dringen.

Beide landen steunen pleidooien van EU-voorzitter Italië voor een ,,soepele'' toepassing van het Stabiliteitspact. De landen die bij verslechterende economische omstandigheden hun begroting wel op orde hebben gehouden, willen hiervan niets weten. De Belgische premier Verhofstadt sloot gisteren een ingrijpende verandering van het Stabiliteitspact uit.

    • Ben van der Velden