`Rechten afnemer gas duidelijker'

De regionale gastransportbedrijven moeten in hun voorwaarden duidelijker omschrijven wat de rechten van hun 'kleine' klanten zijn. Dat heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bepaald. De netbeheerders moeten bijvoorbeeld in de voorwaarden opnemen welke procedure wordt gevolgd als een kleinverbruiker van leverancier verandert. Bovendien moeten afnemers bezwaar kunnen maken tegen de aanleg van een gasleiding over hun terrein. Ook moet duidelijker worden omschreven aan welke eisen het gas moet voldoen, aldus de NMa.