PvdA tegen wetsvoorstel over bijstand

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel werk en bijstand. Naast de SP, GroenLinks en ChristenUnie stemde uiteindelijk ook de PvdA tegen deze wet.

De Wet werk en bijstand wordt per 1 januari 2004 ingevoerd. Gemeenten krijgen dan een grotere vrijheid bij het uitvoeren van de bijstandswet. Zij krijgen dan een jaarlijks vast te stellen budget voor de reïntegratie – het aan het werk helpen – van bijstandsgerechtigden. Als ze geld overhouden, kunnen ze het ergens anders aan besteden. Een andere belangrijke verandering is dat zogeheten categoriale regelingen voor het verlenen van bijzondere bijstand worden afgeschaft. Gemeenten moeten altijd individueel toetsen of iemand extra geld nodig heeft. In de Wet werk en bijstand wordt een aantal oude wetten samengevoegd.

Het Kamerlid Noorman (PvdA) stelde gisteren in een stemverklaring de doelstelling van de wet, `meer werk, minder regels', te onderschrijven. Maar ze omschreef de wet ook als ,,half werk''. Met name het feit dat de invoering van de wet gepaard gaat met een forse bezuiniging op het reïntegratiebudget en het verminderen van het aantal Melkertbanen, was voor de PvdA reden tegen de wet te stemmen. Dit gold ook voor SP en GroenLinks.

Het CDA stemde om politieke redenen tegen een voorstel van de ChristenUnie en SGP om alleenstaande bijstandsouders met jonge kinderen te ontzien van de sollicitatieplicht. Het CDA wilde dit wel, maar binnen de coalitie met VVD en D66 bleek dit niet haalbaar. Als compromis nam staatssecretaris Rutte (Sociale Zaken) de bepaling op dat gemeenten bij het opleggen van de sollicitatieplicht de wens van de ouder voor zijn kinderen te zorgen, moeten meewegen. Voor de SGP was die bepaling ten slotte reden om voor de wet te stemmen. SGP-fractievoorzitter Van der Vlies zei er vanuit te gaan dat ,,mensen met een gewetensvolle, principiële keuze omtrent de vormgeving van hun zorgplicht'' daarvoor ,,voluit de ruimte'' houden. De ChristenUnie vreest dat de alleenstaande ouders toch kunnen worden gedwongen te gaan werken.