Politie Skopje zaait paniek

In het noorden van Macedonië loopt de spanning op als gevolg van de massale klopjacht van de Macedonische politie op de Albanezen die vorige week twee Macedoniërs ontvoerden.

De politie slaagde er al snel in de twee te bevrijden. Ze jaagt nu op de daders. De leider van de ontvoerders, Avdil Jakupi, is een Albanese militant die zegt een van de commandanten te zijn van het Albanese Nationale Leger (AKSh). Die guerrilla-organisatie zegt te vechten voor een Groot-Albanië.

De Macedoniërs pakken de jacht op Jakupi en de zijnen dermate voortvarend aan dat de Albanese bevolking in het noorden van Macedonië in paniek raakt: met 1.200 man en ondersteund door helikopters omsingelde de politie de afgelopen dagen het door Albanezen bewoonde dorp Vakšince, twintig kilometer ten noordoosten van Skopje. Wegen werden met vrachtwagens afgesloten. Inmiddels is dertig procent van de bevolking van Vakšince gevlucht. Veel lokale Albanezen zijn bang voor het oplaaien van het etnisch geweld van twee jaar geleden, toen het uit Albanezen bestaande Nationale Bevrijdingsleger UÇK een half jaar lang een kleine oorlog uitvocht tegen het Macedonische leger en de politie om meer rechten voor de Albanese minderheid af te dwingen. Het UÇK werd na het akkoord van Ohrid in augustus 2001 – dat een eind maakte aan de strijd – ontmanteld; de leider van het UÇK vormde een eigen politieke partij, die toetrad tot de huidige, door de sociaal-democraten geleide regeringscoalitie. Waarnemers gaan er van uit dat het AKSh niet meer is dan een groepje criminelen en ex-UÇK'ers die hun draai in de burgermaatschappij niet hebben kunnen vinden.

De dorpelingen vermoeden ook dat het de Macedoniërs niet zozeer te doen is om Avdil Jakupi, maar dat de politie zich probeert toegang te verschaffen tot het `niemandsland' waartoe ze de afgelopen jaren geen toegang had. ,,Dertigduizend mensen worden belegerd om een paar mensen op te pakken'', zo zei gisteren een plaatselijke woordvoerder in Vakšince.

Jakupi stelde gisteren de autoriteiten in Skopje een ultimatum. Hij eiste de aftocht van de politie uit het noorden van Macedonië. Als die niet binnen een bepaalde termijn zou zijn voltooid, zou het AKSh de gewapende strijd hervatten. Na bemiddeling van afgevaardigden van de politieke partijen van de Albanese minderheid in Macedonië trok hij dat ultimatum in, maar hij handhaafde – zonder er een tijdslimiet aan te verbinden – enkele eisen, waaronder het vertrek van de politie uit de regio, een amnestie voor ex-rebellen en de vrijlating van mensen die het AKSh beschouwt als politieke gevangenen. Waar de Albanese politici Jakupi of zijn afgevaardigden hebben ontmoet, is onduidelijk.