Levering stroom is `gegarandeerd'

Klanten van failliete energiebedrijven hoeven zich geen zorgen te maken over hun stroom. Mochten er geen nieuwe aanbieders worden gevonden om de klanten van zo'n bedrijf over te nemen, dan zal de netbeheerder Tennet de klanten verdelen over andere stroombedrijven.

Dat schrijft minister Brinkhorst (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. Het `vangnet', zoals Brinkhorst de maatregel noemt, is bedoeld om de consument op de geliberaliseerde stroommarkt beter te beschermen. ,,Bedrijven hebben het recht failliet te gaan, maar de consument mag daar nooit de dupe worden'', zei de minister vanmorgen.

Brinkhorst wil voorkomen dat na 2007 een tekort ontstaat aan middelen om in Nederland stroom op te wekken. Op korte termijn is voldoende productiecapaciteit beschikbaar, schrijft de D66-bewindsman, maar als er de komende jaren geen nieuwe investeringen worden gedaan, kan een tekort ontstaan. Voor bedrijven die stroom produceren is het nu niet aantrekkelijk om te investeren in productiemiddelen die de pieken in het verbruik kunnen opvangen. De minister wil daarom investeringen in piekvermogen stimuleren. Dat zou kunnen door de productiebedrijven te belonen als ze bij een top in het verbruik extra leveren of door een beloning voor het beschikbaar stellen van productiecapaciteit in tijden van schaarste.

Internationaal bezien is de betrouwbaarheid van de gas- en elektriciteitsnetten in ons land hoog, schrijft de minister. Brinkhorst wil dat zo houden door de beheerders van de netwerken financieel te belonen als de betrouwbaarheid goed is en bij veel storingen te bestraffen met een korting op de tarieven.

Brinkhorst reageert tevens op de `code-rood-situatie' van een paar weken terug, toen door de droogte een stroomtekort dreigde. Volgens hem was dat niet te wijten aan een tekort aan productiecapaciteit, maar aan problemen met de koelwatervoorziening. Hoewel Brinkhorst zei dat de markt uiteindelijk goed heeft gefunctioneerd (,,het is immers niet misgegaan''), wil hij wel investeren in de bouw van extra koelwatertorens.

WWW.NRC.NL: dossier elektriciteit