Laat de yuan met rust

De `Coalitie voor een Sterke Dollar' is een teken des tijds. Wat deze merkwaardig genaamde groep van Amerikaanse lobbyïsten wil, is een zwakkere Amerikaanse munt, of op z'n minst een sterkere Chinese. In Amerikaanse ogen is de Chinese yuan aan de dollar vastgeklonken op een kunstmatig laag niveau en moet de yuan worden opgewaardeerd. Op het spel staan Amerikaanse banen als gevolg van goedkope Aziatische importen. Minister van Financiën John Snow heeft gezegd dat hij de zaak in Peking aan de orde zal stellen.

Azië en de VS hebben een symbiotische relatie. De vaste wisselkoersen van de yuan en de Japanse yen ten opzichte van de dollar zorgen ervoor dat hun exporten en economieën harder groeien dan ze anders zouden doen, met name als de dollar in waarde daalt ten opzichte van de euro. Intussen willen de VS hun economie stimuleren door hogere overheidsuitgaven en een lage rente. Gelukkig sluiten die twee strategieën goed op elkaar aan. De dollars die Aziatische exporteurs vergaren, worden opnieuw in het systeem gebracht door de centrale banken, die ze gebruiken om er Amerikaanse staatsobligaties mee te kopen. Japan heeft dit jaar meer dan 77 miljard dollar uitgegeven om te voorkomen dat de yen in waarde zou stijgen, en China meer dan 40 miljard dollar om de koers van de yuan laag te houden. En de Aziatische vraag naar staatsobligaties draagt ertoe bij dat het Amerikaanse begrotingstekort gefinancieerd wordt, en dat tegen lagere rendementen.

Tot dusver heeft de relatie goed gefunctioneerd, maar nu beginnen zich spanningen af te tekenen. De Amerikaanse neiging tot protectionisme neemt toe. Door de dollarstroom is de groei van de Chinese geldhoeveelheid toegenomen tot wel 20 procent. En voor Japan is het lastiger geworden een lage wisselkoers voor de yen te rechtvaardigen, nu zijn economie aan de beterende hand is. De rest van Azië zal waarschijnlijk volgen.

Dat zou het einde van deze speciale relatie kunnen inluiden. En als dat gebeurt, houdt een nachtmerriescenario in dat de Aziatische vraag naar staatsobligaties zal dalen, net op het moment dat het Amerikaanse begrotingstekort afstevent op een omvang van 400 miljard dollar. Een afgenomen vraag kan de rendementen doen stijgen, wat een wissel trekt op de Amerikaanse economie. De dag zal uiteindelijk komen dat China zijn greep op de yuan loslaat en de munt zal laten zweven.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • John Paul Rathbone