Kritiek VNG op kabinetsvoorstel

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft zware kritiek op het kabinetsvoorstel voor een nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Volgens de VNG betekent het wetsvoorstel voor gemeenten een achteruitgang ten opzichte van de huidige Wet op de ruimtelijke ordening. De wet is ,,niet flexibel, leidt niet tot kortere procedures en de rechtszekerheid van burgers, bedrijven en gemeenten wordt door de nieuwe regelgeving ernstig aangetast'', aldus de VNG.