Kabinet wil vut in één keer belasten

Het kabinet overweegt om mensen die met de vut gaan, in één keer het verschuldigde bedrag aan belasting tot hun 65ste te laten betalen. Daarmee wil het kabinet het vervroegd uittreden onaantrekkelijk maken.

Zoals al in het regeerakkoord was opgenomen wil het kabinet de fiscale stimulering van vut en prepensioen per 2007 afschaffen. In de begrotingsbesprekingen in de ministerraad is onlangs afgesproken om dit al in 2005 te laten ingaan. Dit levert ruim een miljard aan besparingen op. Oudere werknemers die stoppen met werken en voor een deel een vut-uitkering krijgen, over dat deel in één keer hun verschuldigde inkomstenbelasting laten betalen, zo bevestigt een bron bij het kabinet. Hiermee krijgt de betrokkene een forse voorheffing waardoor het gebruik van deze regeling ontaantrekkelijk wordt gemaakt.

Het kabinet heeft besprekingen over dit onderwerp nog niet afgerond. Met name de vakbonden bepleiten een geleidelijke afschaffing van de fiscale stimulering van vut en prepensioen. Het kabinet wil dit niet, omdat ouderen langer aan de slag moeten blijven en omdat in sectoren waar nog vut-regelingen bestaan jonge werknemers nog lang premie moeten betalen voor iets waar zij geen aanspraak op kunnen maken. Vut-regelingen werken volgens het omslagsstelsel-principe. Werkenden in een sector betalen voor degenen die met de vut zijn.

Het in één keer betalen van belasting geldt niet voor het prepensioen. Het recht daarop bouwen werknemers individueel op. Rechten die in het verleden zijn opgebouwd, houden de fiscale voordelen zoals die nu gelden.

Het jaarlijkse percentage dat werknemers belastingvrij kunnen besteden aan de opbouw van hun pensioen blijft twee procent, en niet zoals eerder overwogen 1,75 procent. Wel wil het kabinet belastingvrije opbouw van het pensioen beperken tot 70 procent van het eindloon.