Internet www.nrc.nl

Scholieren De scholierensite van NRC Handelsblad is begonnen aan het nieuwe schooljaar. In de `weekkrant' staat een keuze uit het belangrijkste nieuws. Daarnaast zijn er de vaste rubrieken, zoals het forum, de column van Nadia, berichten in het Engels en Frans, en Podium, de plek waar scholieren hun eigen verhalen kwijt kunnen.In het Vakkenarchief kunnen scholieren zoeken naar informatie voor werkstukken en praktische opdrachten. De scholierensite werkt vanaf dit seizoen samen met de jongerensite www.spunk.nl.

Beide sites gaan verwijzen naar elkaars artikelen, zodat scholieren breder worden bediend. Op Spunk.nl met nieuws uit de krant, op de NRC-scholierensite met de inbreng en meningen van de jongeren zelf. (www.nrc.nl/scholieren)

Discussie Minister Verdonk van Integratie en Vreemdelingenzaken wil een pardon voor 2.200 uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat is te beperkt, vinden VluchtelingenWerk Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Volgens de VNG zijn er zo'n zes- à zevenduizend `schrijnende gevallen' die een verblijfsvergunning moeten krijgen. Vindt u ook dat minister Verdonk een te restrictief pardonbeleid voert? Of meent u dat voor zo'n pardon een aantal van 2.200 vluchtelingen voldoende is?

Discussieer mee op www.nrc.nl/discussie