CPB: minder groei

De Nederlandse economie groeit volgend jaar naar verwachting met 1 procent. Dat is een kwart procentpunt minder dan eerder werd geraamd.

Dit jaar stagneert de economie. De gemiddelde koopkracht (voor alle inkomensgroepen) daalt volgend jaar met 0,5 procent, de werkloosheid loopt op tot 7 procent van de beroepsbevolking (540.000 personen).

Dat staat in de `contactpersonen-MEV 2004', die dezer dagen op kleine schaal in Den Haag verspreid is. De MEV (macro-economische verkenningen) van het Centraal Planbureau bevat de doorrekening van de maatregelen die het kabinet in de miljoenennota op prinsjesdag presenteert.

Het begrotingstekort komt volgend jaar uit op 2,4 procent (14,4 miljard euro) van het bruto binnenlands product. Dat is nog maar eentiende procentpunt verwijderd van de grens die het kabinet zichzelf in het regeerakkoord heeft gesteld (maximaal 2,5 procent tekort).

Volgens het CPB zal het structurele saldo (geschoond voor conjunctuurinvloeden) in 2007 0,5 procent bedragen. Daarmee voldoet Nederland aan de eisen die Brussel stelt aan de begrotingen van de nationale lidstaten.

Door de tekorten op de begroting loopt de staatschuld weer verder op. Dit jaar wordt rekening gehouden met een schuld van 53,5 procent bbp, voor volgend jaar raamt het CPB een staatsschuld van 54,4 procent bbp (bijna 330 miljard euro).

Volgens het Planbureau zal de inflatie volgend jaar 1,5 procent bedragen, gelijk aan de contractloonstijging in de marktsector. De groei van investeringen van het bedrijfsleven neemt af van 3,75 procent dit jaar tot 0,75 procent in 2004.

De consumentenbestedingen trekken naar verwachting iets aan. Dit jaar groeien ze niet, voor volgend jaar voorziet het Centraal Planbureau dat de consumenten driekwart procent meer uitgeven.