Brinkhorst: ecotaks voor grote bedrijven

Ook bedrijven die veel stroom gebruiken moeten ecotaks, of wel de zogeheten regulerende energiebelasting gaan betalen, als ze niet meedoen aan de contracten met de overheid om energie te besparen. Het kabinet kondigt die maatregel aan op prinsjesdag. Dat zei minister Brinkhorst van Economische Zaken in een vraaggesprek met Het Financieele Dagblad.

In het verleden heeft het bedrijfsleven op grote schaal convenanten gesloten met de overheid. In ruil voor investeringen om zuiniger met energie om te gaan, hoeven de grote verbruikers geen ecotaks te betalen. Inmiddels valt 80 procent van het verbruik in de industrie onder deze convenanten.

Brinkhorst wil dat ook een minderheid van de industriële grootverbruikers mee gaat doen aan de convenanten. Hij wil ze daartoe prikkelen door ze met ingang van komend jaar toch de regulerende energiebelasting te laten betalen als ze weigeren die afspraken te maken. De D66-bewindsman vindt het niet juist dat huishoudens wel energiebelasting betalen en grootverbruikers niet. Daarom moeten bedrijven 0,05 eurocent per kilowattuur gaan betalen voor alles wat ze per jaar meer gebruiken dan 10 miljoen kilowattuur, tenzij ze alsnog harde afspraken maken met de overheid om zuiniger met energie om te gaan.