Basisscholen mogen vierdaagse invoeren

Basisscholen mogen een vierdaagse schoolweek invoeren als ouders en leraren dat willen. Dat schrijft minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) in een brief aan de Tweede Kamer.

Nu zijn basisscholen verplicht leerlingen vijf dagen minimaal 5,5 uur per dag les te geven. Als de school het met het personeel en de ouders eens wordt, hoeven zij zich niet langer aan deze regel te houden. Scholen mogen voortaan vier dagen lesgeven of een extra vrije middag inroosteren.

Ook mogen scholen voortaan afwijken van de strakke urenverdeling. Zij moeten een leerling in de bovenbouw nu duizend uur per jaar lesgeven. Als het de school beter uitkomt, mogen zij dat aantal terugbrengen naar 960, schrijft Van der Hoeven. In de onderbouw wordt dat 920 uur. Zo krijgen scholen volgens de minister ,,meer ruimte om een rooster te plannen dat optimaal aansluit bij hun eigen situatie''. De Tweede Kamer heeft zich onlangs in meerderheid voor flexibeler schooltijden uitgesproken. Werkgeversorganisaties in het onderwijs vragen al jaren om een vierdaagse lesweek. Veel scholen worden volgens de Vereniging voor Openbaar Onderwijs gedwongen vier dagen les te geven, omdat zij niet genoeg leraren hebben.

Sommige scholen hebben de vierdaagse lesweek al clandestien ingevoerd, omdat zij voor één dag geen leraar kunnen vinden. De rechtbank in Amsterdam oordeelde in 2000 dat scholen in noodgevallen ook mogen afwijken van de verplichting om vijf dagen les te geven. Daarnaast gaan veel kinderen van vier jaar, die nog niet in de leerplichtige leeftijd zitten, vier dagen naar school.

Van der Hoevens voorganger, staatssecretaris Adelmund (PvdA), was fel tegenstander van de vierdaagse lesweek, omdat volgens haar de kwaliteit van het onderwijs in gevaar komt. Wel gaf zij scholen de vrijheid om voor de groepen 1 en 2 een dag minder les te geven.

De minister waarschuwt er wel voor dat scholen het belang van de leerlingen niet uit het oog mogen verliezen. Zij krijgen weliswaar de vrijheid leerlingen in de bovenbouw minder les te geven ten gunste van leerlingen in de onderbouw, maar de minister wil erop toezien dat de jonge leerlingen niet overbelast raken. Van der Hoeven geeft de medezeggenschapsraden van scholen meer invloed. Zo krijgen zij instemmingsrecht bij het aanpassen van de schooltijden.

VIERDAAGSE: pagina 3