Agent hoort niet in een coffeeshop

Politie-agenten mogen ook in hun vrije tijd niet in coffeeshops komen. Dat heeft minister Remkes (Binnenlandse Zaken) vanmorgen in een overleg met de Tweede Kamer gezegd. Hij vindt zo'n bezoek niet passen bij de voorbeeldfunctie en het gezag dat hoort bij de politie. ,,Burgemeester, Tweede Kamerlid, politie-agent, dat ben je 24 uur per dag,'' aldus Remkes. ,,Ik vind dat een politie-agent zich niet dient te vertonen in een coffeeshop.''

Remkes benadrukte de voorbeeldrol van overheidsfunctionarissen vanmorgen in een overleg met Kamerleden over integriteit in het openbaar bestuur. Woordvoerder van de partijen maakten zich zorgen over het voorkomen van corruptie en integriteitsschendingen bij de overheid. Zij wachten voorstellen van het kabinet af.

Remkes komt volgend jaar met een nieuwe gedragscode voor ambtenaren. Hij kondigde aan dat er verder een gewijzigde versie komt van de ambtseed, die het kabinet vorig jaar besloot opnieuw in te voeren. Op de inhoud daarvan wilde hij niet ingaan.

Remkes onderstreepte dat de regelingen geen garantie vormen dat er ,,geen rotte appels'' meer zullen zijn bij overheden. Hij noemde integriteit ,,primair een kwestie van cultuur'' die ,,bovenin de organisatie begint''.

Binnenlandse Zaken werkt aan een inventarisatie over het integriteitsbeleid bij overheden. Remkes heeft ook de Eerste en Tweede Kamer gevraagd mee te werken. Voorzitter Weisglas van de Tweede Kamer heeft inmiddels toegezegd een vragenformulier onder de Kamerleden te verspreiden met vragen over integriteit.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken komt binnenkort met een notitie over de inhoud van de aanpassing