Aantal banen verder gedaald

Het aantal banen is in het tweede kwartaal van dit jaar opnieuw afgenomen. In vergelijking met dezelfde periode van 2002 waren er 22.000 minder. Al sinds het tweede kwartaal van vorig jaar loopt het banenverlies gestaag op. Uitgedrukt in volledige banen daalde de werkgelegenheid met 0,9 procent.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag heeft gepubliceerd. Het banenverlies zit vooral bij het bedrijfsleven. Daar slonk het aantal met 116.000. Bij de zorg en de overheid kwamen er juist banen bij: 94.000.

Het aantal banen in het bedrijfsleven nam met 2,2 procent af. In de bouw was er een daling met 4,1 procent. De industrie telt inmiddels 3 procent minder banen en de dienstverlening 2,5 procent minder. In de handel en de horeca slinkt het aantal arbeidsplaatsen slechts beperkt. In de zorg zijn er in een jaar tijd 65.000 banen bijgekomen en bij de overheid 29.000. Dat betekent voor de zorg een nog altijd hoge groei, terwijl bij de overheid de groei iets terugloopt.

Mannen worden harder getroffen door de teruglopende werkgelegenheid dan vrouwen. Het aantal banen van mannen is in het tweede kwartaal met 1,3 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Vrouwen hebben 0,9 procent meer banen verworven. Deze groei is toe te schrijven aan de nog altijd groeiende arbeidsparticipatie van vrouwen. Daarnaast profiteren zij het meest van de sterke banengroei in de zorg, omdat daar relatief veel vrouwen werken.

De nieuwe CAO-afspraken temperden de loonstijging. In het tweede kwartaal van 2002 bedroeg de loonstijging gemiddeld 3,7 procent, tegen 2,9 procent in het afgelopen kwartaal.