Ziektegeld beperkt in tweede jaar

Zieke werknemers die in het tweede jaar van ziekte hun loon krijgen aangevuld tot honderd procent, komen niet in de WAO. Dat is een onderdeel van het wetsvoorstel voor een nieuwe WAO.

Het voorstel wordt, volgens een bron bij het kabinet, waarschijnlijk vrijdag in de ministerraad besproken. Hiermee maakt het kabinet het voor vakbonden onmogelijk om bij CAO-onderhandelingen nog te eisen dat in het tweede jaar van ziekte net als in het eerste jaar van ziekte het wettelijk ziektegeld van zeventig procent wordt aangevuld.

In het voorstel dat vakbonden en werkgevers binnen de Sociaal-Economische Raad hebben gemaakt, zit ook het plan om zieke werknemers in het tweede jaar nog maar zeventig procent te laten verdienen. Maar met name de vakbonden dreigden hier de afgelopen tijd op terug te komen omdat het kabinet op andere punten het SER-voorstel wil aanpassen.

Als een werkgever in het tweede jaar toch het loon aanvult, dan komt de werknemer niet in aanmerking voor een WAO-keuring. De werkgever moet dan ook het derde jaar minimaal zeventig procent doorbetalen.

Het kabinet wil vanaf 2005 een nieuw WAO-stelsel invoeren. Alleen werknemers die langdurig en volledig arbeidsongeschikt zijn krijgen dan nog een WAO-uitkering. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten moeten blijven werken. Zij krijgen alleen dan een aanvulling op hun loon.

Wie niet meer werkt, valt terug op WW en later bijstand. Het kabinet wil hierbij tot woede van de vakbonden een zogeheten partnertoets instellen; de gedeeltelijk arbeidsongeschikte met een verdienende partner krijgt helemaal geen uitkering meer.

Ook het voornemen bij het kabinet om huidige WAO'ers onder de 45 jaar te gaan herkeuren volgens nieuwe strenge criteria leidt tot groot verzet bij de vakbonden. De bedoeling is om de strenge keuringsregels overigens al per 2004 van kracht te laten worden.

Onlangs meldde uitvoeringsinstantie UWV dat de instroom in de WAO in het eerste halfjaar van 2003 met 26 procent gedaald was. Dit wordt met name toegeschreven aan de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter, die werkgevers en werknemers meer verplicht om te voorkomen dat ziekte leidt tot langdurige arbeidsongeschiktheid.

Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) heeft steeds gesteld dat een nieuw WAO-stelsel nodig blijft, ondanks de recente daling van de instroom.

Vorige week maakte het CNV bekend de lonen volgend jaar fors te willen matigen. Een van de eisen van de christelijke vakbond is dat het kabinet het SER-voorstel voor een nieuwe WAO zonder aanpassingen overneemt.