Virusaanval

De auteur van het hoofdartikel `Virusaanval' (NRC Handelsblad, 25 augustus) diskwalificeert mijn voorstel (Opiniepagina, 22 augustus) voor een verplicht computerrijbewijs met de eenvoudige opmerking dat dit op gespannen voet staat met de vrijheid van informatie. Als dit zo is, is een rijbewijs voor motorvoertuigen onverenigbaar met het vrij verkeer van mensen en goederen.

De werkelijkheid is dat wie geen rijbewijs heeft zich op vele manieren kan laten rijden, de fiets kan nemen of kan lopen. Wie niet in staat is zelf een computer goed te beheren kan internetten in een bibliotheek of internetcafé op een goed onderhouden machine. Verder staan hem meer dan genoeg andere informatiekanalen ten dienste, bijvoorbeeld de krant.