Uitbreiding EU

Het opiniestuk van Jirí Pehe (NRC Handelsblad, 28 augustus) schetst een somber beeld over de uitbreiding van de EU.

De economische voordelen van de Oost-Europese landen worden, ten onrechte, veel kleiner genoemd dan verwacht. Ook al heeft West-Europa nu last van een neergaande economie, de voordelen op lange termijn zijn niet veranderd.

Pehe schrijft ,,dat de buitenlandse investeringen in Oost-Europa mogelijk beknot worden door economische achteruitgang van de lidstaten''. Dit is zeer de vraag. Wanneer namelijk sprake is van economische neergang, wordt juist gesneden in de productiekosten, die verminderd kunnen worden door de productie van hoge- naar lagelonenlanden te verplaatsen.

Er kan ook geen sprake zijn van een Catch 22-situatie zoals Pehe schrijft. Investeringen worden hooguit enigszins afgeremd als de euro later ingevoerd wordt. Er zijn te veel andere beweegredenen om te investeren in de nieuwe lidstaten. Ook is er geen twijfel over een datum van de invoering.

Pehe moet meer vertrouwen hebben in de eigen kracht van de kandidaat-lidstaten en de kansen die de EU hun biedt op de lange termijn. Angst voor veranderingen en problemen op korte termijn is juist de grootste remmende factor van de belangrijkste dimensies van het EU-lidmaatschap.