Senaat Boekarest achter grondwet

De Roemeense Senaat heeft gisteren met slechts één tegenstem (maar zonder deelname aan de stemming van de ultra-nationalisten) een nieuwe ontwerp-grondwet aangenomen.

De nieuwe grondwet is nodig in verband met het toekomstige Roemeense lidmaatschap van de NAVO en de Euyropese Unie.

Honderddrie (van de in totaal 140) senatoren stemden voor de nieuwe ontwerp-grondwet. Eén senator stemde tegen. De senatoren van de extremistische Groot-Roemenië Partij (PRM) verlieten de zaal voordat de stemming begon, uit protest tegen de bepaling in de nieuwe grondwet dat de nationale minderheden voortaan het recht hebben in juridische aangelegenheden hun moedertaal te bezigen.

Het door de Senaat aangenomen ontwerp wijkt als gevolg van een aantal amendementen op sommige punten af van een door de andere kamer van het Roemeense parlement, het Huis van Afgevaardigden, aangenomen ontwerp. Er komt nu een `verzoeningsprocedure' die de twee versies met elkaar in overeenstemming moet brengen. De slotversie wordt dan ter tekening aan president Iliescu voorgelegd.

De nieuwe grondwet geeft Roemeense staatsburgers het recht in het Europees Parlement te worden gekozen en geeft EU-burgers van buiten Roemenië het recht openbare gekozen functies te bekleden in Roemenië en er grond te kopen als Roemenië eenmaal lid is van de Europese Unie.

De grondwet maakt bovendien deelname van Roemeense militairen aan internationale vredesoperaties mogelijk en schaft de dienstplicht af.

Daarnaast wordt de ambtstermijn van de Roemeense president van vier naar vijf jaar verlengd. Dat houdt automatisch in dat de parlements- en presidentsverkiezingen in de toekomst niet meer op dezelfde dag worden gehouden, zoals tot nu toe steeds het geval was.

De onschendbaarheid van parlementariërs wordt door de nieuwe Roemeense grondwet beperkt tot hun politieke uitlatingen.