Mozart en Debussy

De combinatie van Debussy en Mozart ligt niet voor de hand, maar een liefdevolle mix van beider liederen blijkt mooi te werken op een onlangs verschenen cd door sopraan Juliane Banse en pianist András Schiff. In meer opzichten getuigt deze opname van een onalledaagse verzorging.

Eerst en vooral geldt dat voor Banses aanpak van tekst en muziek. Het is bij uitstek de muzikale manier waarop zang en piano met elkaar spelen die hier indruk maakt. Dat Banse vooral het Franse liedgenre daarbij soms wat erg uitbundig benadert, weegt als euvel niet op tegen de schoonheid, warmte en souplesse van haar stem. Voorbij alle kritiek is het fantastische spel van Schiff, die de piano-`begeleidingen' de solistische glans geeft die ze verdienen met meesterlijke accenten, versnellingen en vertragingen.

Een verrassing is de toelichting, waarin Mozart, Debussy, tonaliteit en tegenstelling (!) met elkaar in verband worden gebracht. De prijs daarvan is dat de liedteksten op internet moeten worden gezocht, en dat is spijtig, te meer daar Debussy zijn teksten (van Verlaine en Mallarmé) met zoveel zorg selecteerde.

Liederen van Debussy en Mozart door Juliane Banse en András Schiff. (ECM New Series 461 899-2)