Jacht op ganzen weer mogelijk

Om landbouwschade te beperken zullen provincies speciale fourageergebieden aanwijzen voor ganzen en smienten. Daarbuiten mogen ze met ontheffing verjaagd worden, eventueel met afschot. Deze maatregelen maken deel uit van het Beleidskader Faunabeheer dat minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft opgesteld. De Jagersvereniging, de Land- en Tuinbouw Organisatie, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming hebben de minister hierbij geadviseerd. De fourageergebieden zullen 80.000 hectare omvatten, voornamelijk agrarisch gebied. Boeren worden schadeloos gesteld. De Vogelbescherming gaat akkoord met de regeling, omdat zij vreest dat voor de ganzen anders nog nadeliger maatregelen worden getroffen. ,,Wij volgen de ontwikkelingen wel met argusogen'', aldus een woordvoerder.