Groene baretten

Een groep oud-commando's stapt terecht naar de rechter en probeert hun groene baret als het onderscheidingsteken voor hun legeronderdeel bewaard te houden (NRC Handelsblad, 29 augustus). Ieder legeronderdeel is trots op hun kleur baret, zo ook de commando's. Daar komt bij dat bij andere legeronderdelen de baret in de juiste kleur wordt uitgereikt aan iedere nieuweling. Bij de commando's moet die groene baret verdiend worden. Voor de dragers van groene baretten heb ik groot respect. Ik weet welke eisen gesteld worden aan die mensen en over welk karakter ze moeten beschikken om die baret te verwerven.

Nu heeft de bevelhebber landstrijdkrachten bepaald dat iedereen een baret krijgt met ongeveer dezelfde kleur als de commando's. Dus loopt straks iedere militair met zo'n groene baret, ook zij die de echte groene baret niet zouden kunnen verdienen. Wat zullen de buren hem overschatten.

Ik betreur het besluit van de bevelhebber landstrijdkrachten des te meer omdat hij van de genie is, het legeronderdeel waar ook ik bij heb gediend.

De genie kent de bruine baret waar wij trots op waren en zijn. Nu mag straks iedere soldaat gaan pronken met andermans veren.