Geen belofte Jorritsma aan Spaarndam

Uit correspondentie van toenmalig minister Jorritsma met bewoners van Spaarndam blijkt ,,geen duidelijke toezegging'' dat de route van de nieuwe Polderbaan op Schiphol niet over Spaarndam zou lopen.

Dat schrijft staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) aan de Tweede Kamer. De bewoners van Spaarndam kregen vorige week van directeur Gerlach Cerfontaine de belofte dat de huidige vliegroute zou worden gewijzigd, omdat deze niet in overeenstemming is met wat Spaarndam jaren geleden was beloofd. Wel sprak Cerfontaine er bij die gelegenheid zijn verbazing over uit dat ,,niemand op het ministerie'' hem van zo'n afspraak op de hoogte had gesteld.

Nu stelt Schultz dat zo'n afspraak niet zwart-op-wit bestaat. Wel is in de zogenoemde Aanwijzing voor het vijfbanenstelsel uit 1996 het uitgangspunt aangegeven dat Spaarndam ,,zo veel mogelijk zou worden ontzien'', aldus Schultz. Maar dat uitgangspunt gold ook voor Amsterdam Centrum, Amsterdam Zuidoost, Uithoorn en Hillegom/Lisse.

Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVLN) zijn bereid de vliegroute te wijzigen. Schultz moet het wijzigen van de route vanaf de Polderbaan richting Spaarndam goedkeuren. Maar zij wil deze wijziging eerst ,,nauwkeurig afwegen''. Immers: ,,Aanpassing zou mogelijk kunnen betekenen dat andere gebieden méér belast gaan worden.''

Bovendien zou een wijziging van de route ten koste gaan van de capaciteit van de luchthaven, stelt Schultz, tenzij de grenswaarden voor de toegestane hoeveelheid geluid in de omgeving van de nieuwe route ook worden gewijzigd. ,,Op voorhand is te verwachten dat de procedure inclusief een wijziging van de grenswaarden het minste nadelig werkt op de capaciteit'', aldus de bewindsvrouw.

Volgens Schultz kunnen andere woonkernen zich evenmin als Spaarndam beroepen op ,,afspraken'' met het ministerie, omdat de Aanwijzing uit 1996 door de nieuwe besluitvorming is komen te vervallen. ,,Net als voor Spaarndam geldt voor die gemeenten dat er geen sprake is van strijdigheid maar van nieuwe besluitvorming.''