Friese prijs voor Willem Tjerkstra

De schrijver Willem Tjerkstra krijft de Gysbert-Japicxprijs, hoogste onderscheiding binnen de Friese literatuur. De prijs wordt om de twee jaar toegekend door de Provincie Fryslân, het ene jaar voor poëzie, het andere jaar voor proza. De prijstoekenning aan Tjerkstra is een verrassing omdat diens bekroonde werk is uitgegeven bij de KFFB, een boekenclub en uitgeverij met ruim drieduizend leden die kwaliteitsboeken voor een breed publiek uitgeeft. De schrijver krijgt de prijs 13 november uit handen van de Friese gedeputeerde van Cultuur, dr. A.J. Mulder, in de stad Bolsward, eertijds de woonplaats van Gysbert Japicx. Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de grote Friese Renaissance-dichter daar werd geboren.