FNV wil leerplicht tot 25 jaar

Jongeren die nog geen diploma en geen werk hebben, moeten kunnen worden verplicht tot hun 25ste onderwijs te volgen. De leerplicht moet daarvoor worden uitgebreid.

Daarvoor pleit de vakcentrale FNV. Jongeren die niets of te weinig doen om hun kans op de arbeidsmarkt te vergroten, zouden geen uitkering meer moeten krijgen, aldus de FNV. ,,De leerplichtambtenaar moet gewoon hard tegen zo'n jongere zeggen: jij gaat werken of een vak leren'', zegt FNV-bestuurder Ton Heerts. Nu geldt de leerplicht voor jongeren tot en met zeventien jaar.

,,Rechtse taal uit een linkse beweging'', zo betitelt Heerts het plan. ,,Al zijn wij natuurlijk niet echt een linkse beweging meer'', voegt hij er aan toe.

De FNV houdt het pleidooi in het vandaag gepubliceerde Plan van Aanpak Jeugdwerkloosheid met het oog op de behandeling in de Tweede Kamer, waarschijnlijk volgende week, van de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Het kabinet wil onder meer 40.000 werkervaringsplaatsen creëren voor jongeren. De FNV vindt het kabinetsbeleid veel te mager, omdat dit gepaard gaat met forse bezuinigingen.

De werkloosheid onder de beroepsbevolking tot 25 jaar is inmiddels meer dan het dubbele van de gewone werkloosheid (12 procent tegen 5,5 procent). Er verlaten nu per jaar ongeveer 40.000 jongeren zonder een diploma het onderwijs. De stijging van de jeugdwerkloosheid in de laatste jaren wordt algemeen gezien als een groot probleem, omdat hieruit een nieuwe harde kern werklozen kan voortkomen, of een `nieuwe verloren generatie' zoals de FNV stelt.

De FNV vindt dat uitgangspunt van het beleid moet zijn dat jongeren of op school zitten of aan het werk zijn.

    • Herman Staal