`Dit helpt niet bij vrij verkeer werknemers'

Nederlandse multinationals zijn `verbaasd' over nieuwe regels voor de detachering van hun werknemers in andere lidstaten van de Europese Unie.

Nederlandse banken en bedrijven, die personeel naar het buitenland uitzenden, zijn verbaasd over de uitspraak van de Hoge Raad. ,,Het arrest verbaast ons in hoge mate'', zegt een woordvoerster van Heineken. ,,De uitspraak is in tegenspraak met het vrije verkeer van werknemers dat de Europese Unie juist beoogt. Dat kan niet de bedoeling zijn.'' Volgens Heineken moet er sprake zijn van een misverstand.

Het recente arrest van de Hoge Raad komt erop neer dat een werknemer die naar een ander land wordt uitgezonden, daar ook zijn premies volksverzekeringen moet betalen (Algemene Ouderdomswet AOW, Algemene Nabestaandenwet ANW, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWBZ, Algemene Kinderbijslagwet AK).

Ook de ING-bank en de Rabo Groep zijn verrast over de uitspraak van de Hoge Raad. ,,We zijn hoogst verbaasd'', zegt een woordvoerder van ING. ,,Het arrest staat haaks op bestaande Europese regels en verdragen.'' Ook de Rabo Groep vindt de uitspraak `onbegrijpelijk'. ,,Het arrest druist helemaal in tegen het vrije verkeer van werknemers in Europa'', aldus een woordvoerder.

Banken en bedrijven verwachten niet dat hierdoor detacheringen in het buitenland worden bemoeilijkt. Internationale bedrijven hebben nu ook al te maken met de sociale-premieproblematiek bij werknemers die worden uitgezonden naar landen buiten de Europese Unie. In die gevallen worden in Nederland geen sociale premies meer betaald, maar in het land van detachering. De financiële gaten die ontstaan worden óf bijverzekerd óf het bedrijf vult de tekorten aan. Zo nemen de werknemers bij Heineken het WAO-gat voor hun rekening, maar het bedrijf dekt het werkloosheidsrisico af, zegt de woordvoerster van Heineken. ING dekt bijvoorbeeld het AOW-gat af, dat ontstaat door detachering van werknemers in Polen.

Shell zegt dat het arrest geen invloed zal hebben op de beslissing om mensen te detacheren. ,,We detacheren iemand alleen in het buitenland als het nodig is. In dat geval vergoeden wij het gat in het AOW-pensioen.'' De Rabo Groep beraadt zich nog over te nemen maatregelen. Het aantal werknemers dat de bank voor enkele jaren naar het buitenland heeft uitgezonden is relatief klein. Van de in totaal 58.000 werknemers bij de Rabo Groep zijn 80 werknemers voor een beperkte duur in het buitenland gestationeerd. Het aantal werknemers bij buitenlandse vestigingen is vele malen groter, maar zij verblijven permanent in het buitenland en vallen automatisch onder het sociale-premiestelsel van het desbetreffende land.

Unilever denkt dat het arrest nauwelijks gevolgen heeft. Volgens fiscaal specialist Rico Slot van Unilever heeft de uitspraak van de Hoge Raad vooral betrekking op korte detacheringen in het buitenland (tot 12 maanden), niet op langere uitzendingen. Het Unileverpersoneel wordt vrijwel altijd voor enkele jaren uitgezonden, zegt Slot. Zij blijven volgens de fiscalist vallen onder de uitzonderingsclausule (artikel 17) van de Europese verordening over sociale zekerheid. Daarin wordt geregeld dat uitgezonden werknemers voor een periode van maximaal vijf jaar in Nederland sociaal verzekerd blijven. ,,Het huidige arrest van de Hoge Raad verandert hieraan niets'', zegt Slot.

    • Michèle de Waard